Consejo Regulador del Cava Consejo Regulador del Cava

Legislació

 

 

 

 

 

download

NORMA INTERNA 1/2019. DECLARACIONS OBLIGATÒRIES

Descarregar

 

download

NORMA INTERNA 2/2019. TERMINIS I PROCEDIMENTS PAGAMENT

Descarregar

 

download

CIRCULAR INFORMATIVA 1/2019. CONTRIBUCIONS ECONÒMIQUES

Descarregar

 

download

PLEC CONDICIONS DOP CAVA 2019

Descarregar PDF

 

download

 

COMUNICACIÓ D’INICI DE VEREMA 2018

Descarregar PDF

 

download

 

NORMES DE CAMPANYA DE VEREMA 2018

Descarregar PDF

 

download

 

Registre 1 d’explotacions vitícoles – Canvi de dades

Descarregar PDF

 

download

 

Resolució MAPAMA Plantacions 2018

Descarregar PDF

 

download

 

Documentació a aportar per la inscripció al Registre 1

Descarregar PDF

 

download

 

Estatuts del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida CAVA

Descarregar PDF

 

download

 

Ordre MAPAMA per la qual es reconeixen determinats paratges qualificats dins de la Denominació d’Origen Protegida Cava

Descarregar PDF

 

download

 

Ordre APM/641/2018, d’ 1 de juny, per la qual es reconeix el paratge qualificat Can Bas dintre de la DOP Cava.

Descarregar PDF 

 

download

 

Ordre APM/514/2018, de 10 de maig, per la qual es reconeix el paratge qualificat Les Flandes dels Casots dintre de la DOP Cava.

Descarregar PDF 

 

download

 

REGLAMENT: ORDRE 14.11.91 BOE Núm. 278 (20. 11.91)(incloent modificacions)

Descarregar PDF

 

download

 

Manual d’etiquetatge del Cava 

Descarregar PDF

 

download

 

Requisits mínim a complir pels etiquetatges destinats a la DOP Cava

Descarregar PDF

Modificada per:

 • ORDEN 09.01.92 BOE Nº24 (16.01.92)
 • ORDEN 08.07.92 BOE Nº174 (1.07.02)
 • ORDEN 06.05.93 BOE Nº119 (19.05.93)
 • ORDEN 15.09.95 BOE Nº228 (23.09.95)
 • ORDEN 06.02.98 BOE Nº43 (19.02.98)
 • ORDEN 30.06.05 BOE Nº166 (13.07.05)
 • ORDEN 23.02.07 BOE Nº 50 (27.02.07)
 • ORDEN 21.05.10 BOE Nº 136 (04.06.10)


Antecedents legals:

 • Ordre de 02.07.59 (BOE 04.08.59). Normes de comerç dels Vins Escumosos i Gasificats.
 • Ordre de 12.01.66 (BOE 18.01.66). Reglamentació Vins Escumosos i Gasificats.
 • Ordre de 23.04.69 (BOE 01.05.69). Reglament Vins Escumosos i Gasificats.
 • Ordre de 04.02.70 (BOE 10.02.70). Modifica Ordre de 23.04.69.
 • Ordre de 07.04.70 (BOE 14.04.70). Modifica Ordres de 23.04.69 i 04.02.70.
 • Ordre de 27.07.72 (BOE 08.08.72). Reglament Vins Escumosos i Gasificats i crea el Consell Regulador dels Vins Escumosos.
 • Resolució d’11.07.73 (BOE 18.09.73). Condicions taps de tiratge i expedició.
 • Resolució d’11.07.73 (BOE 19.09.73). Sobre transvasament del Cava.
 • Ordre de 19.05.75 (BOE 27.05.75). Sobre condicions que han de complir les empreses elaboradores de vins escumosos.
 • Ordre de 27.02.86 (BOE 28.02.86), per la qual es crea la Regió del Cava.
 • Correcció d’errors de l’Ordre de 28.02.86 (BOE 04.03.86).
 • Ordre de 19.01.87 (BOE 27.01.87). Pròrroga el termini d’utilització de la denominació CAVA per a les empreses de fora de la Regió del Cava.
 • Ordre de 13.11.87 (BOE 25.11.87). Modifica Ordre de 27.07.72.
 • Ordre de 13.07.88 (BOE 15.07.87). Modifica Ordre de 27.07.72.
 • Ordre de 03.07.89 (BOE 16.08.89). Sentència TS ja esmentada contra Ordre de 27.02.86.
downloadPLEC DE CONDICIONS DE LA DOP CAVA

Descarregar PDF

 

 

 

download

LEY 6/2015 de Denominaciones de Origen 

e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico        

Descarregar PDF

 

 

download

 

Real Decreto 267/2017 por el que se desarrolla la Ley 6/2015       

Descarregar PDF